Capacitats

Centrats en l’experiència dels participants, els programes/seminaris proposen treballar capacitats que permetin posicionar-se en el propi rol i comprendre millor els entorns en els que cadascú actua. La finalitat és augmentar el propi repertori d’accions adequades al moment present i en vistes al llarg termini.

Activitats obertes amb programació periòdica o a demanda (in-company) en una organització/equip específic com a mitjà de preparació de persones i/o en processos de transició.