13-15 MARÇ 2025

CONNECTANT EQUIPS, TASQUES I CLIENTS

El co-disseny portat a la pràctica®

“La diferència entre el que fem i el que diem quan ens orientem al client/usuari”

Quan volem millorar l’organització del treball sembla que hem de conjugar tres factors aparentment oposats: tasques, equips i clients. A quin acabarem perjudicant?

El seminari ofereix un enfoc diferent; amb la presència de clients in situ, els participants s’organitzen i comproven els efectes dels seus models i pràctiques de treball en els resultats, fins a descobrir principis de disseny que integren allò social amb allò tècnic i el client, tot creant equips de treball més eficients i efectius.