octubre 2022 – juliol 2023

PROGRAMA AVANÇAT:
DE LA IDEA A L’ACCIÓ

Gestió de la transició professional i creació de projectes viables

Canvis a llocs directius, reorientacions professionals o la cerca d’un nou sentit en les nostres activitats de treball són moments crucials i preciosos per enfocar el futur amb profunditat, confiança i fortalesa. El programa ofereix una guia per transitar en aquests processos, tot adquirint les capacitats clau per fer el canvi viable.

Els participants, acompanyats per l’staff durant tot el procés, podran explorar i aprendre dels errors, observar els avenços i retrocessos, d’una manera propera i realista, sense falses promeses i amb expectatives sòlides fonamentades en la pròpia història, recorregut i capacitats existents.

La  metodologia del programa fa que les capacitats nuclears s’adquireixin de forma integrada a les característiques de cadascú i es puguin utilitzar fluidament en circumstàncies molt diverses.

Els disset anys d’experiència renovada amb aquest programa ens han permès acompanyar a nombroses persones en els seus canvis i transformacions professionals. Tant la nostra experiència com la seva estan disponibles per ajudar-te a explorar l’abast del programa segons el teu moment vital-professional.

Pots sol·licitar una entrevista exploratòria amb l’staff del Programa contactant a l’Institut Innova.

RELACIONATS

COMPARTIR