octubre 2024 – juliol 2025

PROGRAMA AVANÇAT:
DE LA IDEA A L’ACCIÓ

Gestió de la transició professional i creació de projectes viables

Per aquelles persones que es plantegen una transició professional i vulguin:

  • Clarificar i fer viable el seu projecte
  • Impulsar la trajectòria professional
  • Organitzar i gestionar estructures de treball col·laboratives
  • Integrar intuïció i raó en les decisions
  • Reconèixer el propi poder i desenvolupar la influència
  • Identificar i reconduir els seus rols en les situacions difícils

Un acompanyament individual que aprofita l’experiència grupal.

Pots sol·licitar una entrevista exploratòria amb l’staff del Programa contactant amb l’Institut Innova.