GENER 2023

NAVEGAR EN SITUACIONS
COMPLEXES

La metodologia de la Transnovació Organitzativa®

“Multitud de fracassos de projectes i canvis provenen d’un deficient diagnòstic inicial”

El Seminari focalitza en una eina clau del management: el diagnòstic. Proposa identificar el model propi des del que diagnostiquem, la praxis històrica que ens ha portat a consolidar-lo i a repetir-lo fins al punt que ja no en som conscients, així com els seus efectes pràctics, amb els inconvenients i avantatges, i sobretot a descobrir noves possibilitats. A la vegada s’ofereix una guia metodològica d’anàlisi multivariable, per a ampliar aquest model, identificar amb més precisió els punts clau d’intervenció i orientar així una acció més eficient.