Institut per
a la innovació organizativa
i social

Una introducció vivencial a la metodologia del Social Dreaming per aprofundir en els
aspectes psico-socials generats en tot grup humà -de treball o altres-.