24 octubre 2019 – 4 juliol 2020

DE LA IDEA
A L’ACCIÓ

gestió de la transició profesional i creació de projectes viables

“La persona emprenedora emergeix quan es donen les condicions, no es pot produir”

Programa d’acompanyament personalitzat per a directius/ves i emprenedors/es en situacions de transició. Convida a treballar els fonaments dels projectes (siguin nous o continuats) i explorar la seva viabilitat. Es parteix del desig inicial dels creadors de la idea, que en sintonia amb el dels col·laboradors i usuaris, són la base per a la seva materialització. A partir d’aquí es desenvolupen les capacitats relacionals-psicosocials, polítiques, organitzatives i existencials, necessàries per a fer viables els projectes en entorns de complexitat.

RELACIONATS

COMPARTIR

Tw  Li