VISIONS EN CONFLICTE EN EQUIPS DIRECTIUS / ÒRGANS DE GOVERNANÇA (pràctica metodològica per avançar en projectes clau)

PER A:
● gestionar interessos contraposats entre “faccions” organitzatives​
● dessensibilitzar les subjectivitats en les relacions conflictives
● trobar noves opcions en la presa de decisions complexes
● orientar l’acció estratègica en contextos incerts

EN SÍNTESI

Els equips directius o òrgans de governança es troben dividits entre posicions aparentment irreconciliables que acaben resolent-se en guanyadors i perdedors.   Usualment les tensions es polaritzen o s’estanquen en inèrcies improductives, esperant de la direcció, CEO’s o presidents un sobreesforç per mediar o integrar aquestes perspectives contraposades.

La “metodologia de les contradiccions” proposa un procés de treball col·laboratiu per fer d’aquestes contradiccions un enriquiment dels projectes i una guia pel seu desenvolupament sostenible.  El procés consta de 3 sessions guiades d’aplicació pràctica:

1ª sessió: introducció de la metodologia i pràctica de la formulació de contradiccions com a base per la seva aplicabilitat als projectes de l’organització. Duració aprox.: 3 hores

2ª sessió: elecció de projectes que reflecteixen les perspectives contraposades i elaboració d’un mapejat de les principals contradiccions (explícites i implícites) que animen el desenvolupament organitzatiu. Duració aprox.: 6-8 hores (en funció del nombre de projectes i dimensió de l’equip)

3ª sessió: a partir del reconeixement de les contradiccions que singularitzen la identitat organitzativa i la seva relació amb el context, anticipació de les possibilitats de noves accions i/projectes testejant les seves implicacions en l’estratègia de l’organització. Duració aprox.: 4-5 hores (a convenir amb els membres de l’organització)

 

INSTRUMENTAL METODOLÒGIC
Polarity Map®, Golden Triangle®, Diàleg paradoxal