CONNECTANT
ILLES ORGANITZATIVES

PER A:
● Iidentificar desajustos en les interaccions entre unitats i acordar intercanvis productius
● reforçar la interdependència funcional y els objectius comuns
● promoure l’obertura de les diferents àrees de treball al seu entorn

EN SÍNTESI
L’estructuració habitual en àrees, departaments o funcions especialitzades, ordena però al mateix temps, separa. Un dels seus efectes és que la consecució dels objectius particulars d’una part, poden implicar dificultats per a una altra.

El procés proposat consisteix en que les parts organitzatives participants descobreixin les seves interaccions de treball, posant l’accent en les seves aportacions mútues.

El resultat consisteix en l’adquisició d’una concepció del grup com a sistema interdependent amb finalitats comunes, una pràctica de revisió i ajust mutu de la tasca a realitzar i en últim terme, una nova forma organitzativa en xarxa que apel·la més a la co-responsabilitat que a l’ordre per jerarquia.

Suposa la pràctica d’una metodologia que permet una adaptació continuada davant les demandes complexes i fluides del context actual.

 

INSTRUMENTAL METODOLÒGIC
Contribucions Sistèmiques©, Soft Systems Methodology, Viable Systems Model, Lean Management, Business Process Design