VISIÓ COMPARTIDA DEL FUTUR
(alternativa al Pla Estratègic)

PER A:
● definir prioritats estratègiques en el marc d’una visió de futur desitjada
● revitalitzar equips de treball i la seva cohesió en relació als projectes
● elaborar una narrativa mobilitzadora pel conjunt de membres d’una xarxa de treball

EN SÍNTESI
Els processos de creació de visió i missió s’han estereotipat de tal manera que acaben convertint-se en exercicis sense efectes en el dia a dia. En aquests casos, la desconnexió entre aquestes formulacions i el que els membres senten com a pertinent, aliena el lideratge dels seus directius.

Partim de la base de que tots els membres d’una organització de forma natural creen la seva visió quan intenten donar sentit a les seves accions (coneixement col·lectiu). Per tant, el procés consisteix en facilitar l’emergència d’aquest sentit compartit i articular-lo en forma de visió que inclogui els desitjos i compromisos dels seus integrants. Per a fer-ho utilitzem metodologies dialògiques i generatives que donin lloc a un nou marc de significat.

Paradoxalment aquest procés permet que les diferències siguin més reconegudes i acceptades com a elements enriquidors del treball conjunt.

 

INSTRUMENTAL METODOLÒGIC
Seminari Prospectiu©, Planificació Estratègica, Scenario Planning, Diàlegs Múltiples, Dilemes Estratègics, Sense-making, Storytelling