15-17 SETEMBRE 2021

GENERANT ALTERNATIVES CREATIVES A FUTURS INCERTS

“El futur és incert, però aquesta incertesa radica en el mateix cor de la creativitat humana”​

Illya Prigogine

 

Si no hi ha creativitat sense incertesa, aleshores com convertir-la en font de creativitat d’equips i projectes?