CONSULTORIA

DESCOBRIR OPORTUNITATS EN LA INCERTESA (procés guiat per equips ad-hoc -direcció, comercials, I+D, prescripció…- )

PER A:
● afinar els sensors de l’equip per captar potencialitats (estratègies, serveis, productes…)
● discernir senyals latents enmig de la sobre-informació
● percebre l’inesperat i interpretar el seu significat per al futur

EN SÍNTESI
Com veure més enllà dels obstacles?

Captar tendències de futur requereix un tipus de sensors únics i singulars.

Les oportunitats apareixen quan els equips tenen l’habilitat d’identificar senyals latents enmig de la sobre-informació caòtica.

La intuïció afinada per percebre l’inesperat i saber interpretar el seu significat per al futur, fa possible que un equip actuï amb encert i agilitat.

Aquest procés demanda de la disponibilitat dels equips i els seus referents per endinsar-se en metodologies atípiques que permetin aflorar el potencial creatiu i d’anticipació del grup.

                    “quan esperem a tenir certeses, sempre arribem amb retard”.

 

INSTRUMENTAL METODOLÒGIC
Desenvolupament Intuïtiu, Sense-Making, Anàlisis Simbòlic, Psicodinàmica Grupal