DISRUPCIONS
UPSIDE-DOWN

PER A:
● tractar situacions organitzatives cul-de-sac
● inventar i dissenyar nous negocis, productes o serveis
● explorar de forma pràctica nous horitzons desitjats i vies no transitades

EN SÍNTESI
Malgrat el supòsit de que la innovació és positiva, l’experiència ens mostra que no sempre és així. La violència implícita que sovint senten els que hi participen, ho desmenteix. Les organitzacions que reclamen cada dia la ‘necessitat’ d’innovar, estan disposades a assumir realment totes les implicacions que això suposa?

Aquest procés, al que moltes organitzacions aspiren i exigeixen esdevé fruit del desig d’engegar un trajecte interactiu, incert i sovint soprenent en el seu desenvolupament.

El procés ‘disrupcions upside-down’ promou la creació d’unes condicions -individuals i col·lectives- favorables per a fer emergir el potencial innovador i la seva traducció pràctica, al temps que es contenen els impactes de l’alteració que genera.

Recomanable quan els membres de l’organització se senten en confiança per a traspassar les fronteres habituals de la pròpia cultura.

 

INSTRUMENTAL METODOLÒGIC
metodologies d’immersió i d’impacte per a plantejar paradoxes, produir salts i permetre la transsubstanciació de conceptes, pràctiques i materials.