Lideratge en acció

Un programa que guia a directius, emprenedors i professionals en moments de transició als seus projectes, empreses o institucions.

En grups de màxim 5 persones, reflexionen sobre les seves situacions de treball, aplicant-hi el model multidimensional de la Transnovació®. Amplien així la comprensió de l’ experiència i es predisposen a trobar nous repertoris d´acció.

El rol, entès com la interpretació pràctica que cadascú fa de la tasca exigida en un grup de treball, és un tema central durant tot el procés, que es tracta de forma aplicada a les situacions usuals aportades a les sessions.

S’invita als participants a considerar-se art i part d’una xarxa a la que al mateix temps que influeixen són influits, creant d’ altres rols, relacions, estructures, formes de treballar i resultats.

Les dinàmiques complexes en els processos transicionals i de canvi sovint confonen i dificulten la orientació en el laberint organitzatiu, i amb ella la possibilitat de dur a terme la tasca requerida.

La possibilitat de compartir i contrastar amb d’ altres, i amb la guia de consultors experimentats en aquests processos, permet descobrir nous recursos i formes d’exercir el rol, alhora adequades i innovadores.

Hi ha tres tipus de sessions grupals estructurades segons el grau d’experiència amb aquest tipus de metodologia: sessions introductòries, de consolidació i de contrast.

Quan les circumstàncies organitzatives o personals ho aconsellen s’organitzen sessions individuals d’assessorament.

Tipus de situacions en que pot resultar convenient:

  • assumpció de noves tasques o funcions, p.e. rols directius…
  • incorporacions a nous equips o organitzacions
  • replantejament de l‘orientació professional
  • inici de nous projectes
  • dificultats de tasca i relacions en el context organitzatiu usual
  • preparació per assumir llocs de management
  • iniciatives de millora d’ equips de treball