ROL DIRECTIU
I LIDERATGE

PER A:
● descobrir els propis models de lideratge/direcció i el seu encaix davant les demandes del context
● posar en qüestió les formes de fer habituals, tot descobrint noves contribucions potencials
● comprendre dinàmiques que afecten el propi rol i ajudin a prendre decisions més efectives i eficients

EN SÍNTESI
Els processos de canvi comporten un període transitori per a les persones que exerceixen un paper de referència. Se’ls demana que readaptin els seus rols i contribucions usuals a les noves demandes del context.

Són rols crucials doncs esdevenen símbols de noves orientacions estratègiques, de valors i/o comportaments. Aquesta nova comprensió dels seus papers i formes d’actuació és condició necessària per a que el canvi organitzatiu sigui sostenible.

Per això és recomanable que disposin d’un espai per a contrastar les situacions que viuen i augmentar la seva varietat interna per a gestionar-se en aquesta complexitat.

 

INSTRUMENTAL METODOLÒGIC
Lideratge en Acció©, Programa Capacitats Polítiques, Programa Avançat, Seminari LIP