APRECIACIÓ D’ESTATS
TRANSICIONALS

PER A:
● identificar on es troben els grups en el processos de canvi
● elaborar els estats emocionals del col·lectiu i les seves resistències
● tractar els conflictes representatius de dilemes estratègics

EN SÍNTESI
En processos de canvi tenen, inevitablement, impacte en l’equip humà que el composa. De vegades els grups no són del tot conscients d’aquests impactes i es troben reaccionant de formes inesperades.

Quan obviem aquests efectes, poden quedar encapsulats en algunes persones, en parts de l’organització o en dinàmiques no-desitjables i improductives, convertint els dilemes estratègics en conflictes personals.

Les sessions de treball d’Apreciació d’Estats Transicionals es regeixen pels principis de les teories de la complexitat: augmentar els graus d’interacció, fer evidents els punts de conflicte i redundar espais de contacte per a compartir els estats.

Les metodologies emprades asseguren la contenció necessària i faciliten la gestió de les dinàmiques existents, tot augmentant les probabilitats d’innovació organitzativa.

 

INSTRUMENTAL METODOLÒGIC
Listening Post, Storytelling, Sense-Making, Aproximación Metafòrica, Diàlegs Múltiples

RELACIONATS