FOCUS
2023-24

CENTRE PER A LA RECERCA DE PRÀCTIQUES ORGANITZATIVES EN L’ÀMBIT SOCIAL

 

Espai de reflexió, aprenentatge i intercanvi entre referents d’equips i organitzacions d’atenció a la persona per generar coneixement managerial propi de l’àmbit.

El Centre proposa diferents activitats durant l’any que focalitzen en aspectes organitzatius específics. A través de l’intercanvi d’experiències i la metodologia de la investigació-en-acció s’extreuen principis operatius transferibles a les situacions dels participants.

Dels continguts generats s’elaboren publicacions per posar a disposició un fons d’eines i recursos útils pels referents de l’àmbit social.