CONSULTORIA

GESTIONAR TREBALL A DISTÀNCIA
(equips i els seus referents)

PER A:
● comprendre les característiques i fenòmens distintius que genera el treball a distància
● identificar les dinàmiques emergents a l’equip i canalitzar-les en favor de la tasca
● incorporar capacitats específiques per al lideratge i la gestió en equips a distància
● acordar noves formes de relació i contribucions en benefici del projecte

EN SÍNTESI
Treballar a distància ha alterat el funcionament habitual de moltes organitzacions. Les seves característiques el diferencien del treball presencial, requerint als equips noves capacitats. Especialment les de coordinació i gestió, que plantegen als seus referents altres formes de dur-les a terme.

També per als seus membres, mantenir el focus en la tasca de forma eficient sol comportar un esforç esgotador, que pot acabar ressentint-se en el clima i els resultats.

El mètode d’acompanyament orienta als equips a canalitzar les seves energies cap a la tasca conjunta i a desenvolupar les capacitats per a dur-lo a terme satisfactòriament, tenint en compte les condicions que marquen el treball a distància.

 

INSTRUMENTAL METODOLÒGIC
Contribucions Sistèmiques©, l’Aproximació Metafòrica, Action Research, Psicodinàmica grupal

 

+ PROGRAMA

RELACIONATS

COMPARTIR