FOCUS
2024

AL MIG DE BUROCRÀCIES I JERARQUIES

Viure en les seves crisis

Luc Hoebeke

Sessió de Treball ​

Davant la incertesa i la por als esdeveniments futurs, els sistemes organitzatius, públics i privats, es parapeten amb més burocràcia i jerarquia. Segueixen el supòsit habitual que així s’assoleix una millor ordenació i més predicibilitat. Comprovem, però, els seus efectes en el desori de les institucions i les seves crisis.

Ara està sorgint un canvi de perspectiva que afavoreix la vitalitat i la creativitat, acompanyat d’una mirada esperançada del present i el futur.