APRENENTATGES
PROPERAMENT

ORGANITZAR-SE EN COL·LABORACIÓ

Establint xarxes, desfent organigrames

“El que ens cal aprendre i desaprendre per a col·laborar creativament”

Hi ha múltiples propostes per a estructurar les organitzacions de formes més planes, amb menys nivells jeràrquics, però l’exercici efectiu d’aquestes no resulta fàcil. A la pràctica ens topem amb els models de treball interioritzats, que solen tenir més a veure amb relacions d’autoritat i de dependència, i ens cal descobrir i incorporar noves pràctiques per als entorns complexos actuals. El Seminari proposa una experiència per aprendre mentre fem amb d’altres.