Transicions organitzatives

En el context de complexitat actual, les organitzacions volen ser més performants a diversos nivells: relacions satisfactòries i duradores amb els usuaris/clients, processos de producció eficients, oferta de productes/serveis innovadors, interaccions interdepenents entre unitats funcionals, implicació dels que hi treballen, usuaris o mercats diversificats…, entre d’altres fites.

Si una organització és viva és que ja disposa de recursos o capacitats que operen satisfactòriament i en coherència amb la seva identitat. El descobriment d’aquests elements i com potenciar-los per donar una resposta més sofisticada a la varietat de demandes de l’entorn és un factor essencial.

L’Institut Innova assessora les organitzacions i/o equips de treball en aquests processos mitjançant la perspectiva operativa de la Transnovació®. Un instrumental de mètodes i pràctiques que té en compte els requisits tècnics i formals d’un procés de canvi (coneixements, processos, demandes, estructura, recursos, etc.) alhora que les dimensions menys evidents (relacionals, identitàries, polítiques, etc.).

Les organitzacions sovint aborden aquesta transició des de la mateixa perspectiva que ha creat l’estat actual, dificultant-ne el procés d’innovació. Des de l’Institut proposem l’us d’enfocs i mètodes diferents que proporcionin un nou marc de sentit al procés de transició i noves concepcions sobre el poder, la governança  i el lideratge, atenent també la variabilitat de factors que hi intervenen.

La possibilitat d’un canvi de perspectiva dels que impulsen i faciliten aquests processos és fonamental (veure aprenentatges experiencials). Una organització pot canviar a mesura que els seus membres canvien la comprensió de la mateixa i l’acció que se’n deriva. D’aquí que un procés de transició també ho és d’aprenentatge organitzatiu.