Inici / Transicions organitzatives / Reconstrucció dels Sistemes de Salut del Ministeri d’un país en vies de desenvolupament

Reconstrucció dels Sistemes de Salut del Ministeri d’un país en vies de desenvolupament

La millora d’un sistema complex com era el sistema de salut d’un país en vies de desenvolupament implicava sobretot tenir en compte els diferents agents intervinents que havien de contribuir-hi, amb les seves visions i recursos.

El reforç de la xarxa del conjunt de stakeholders que hi intervenien en aquell moment fou considerat el primer pas per a la reconstrucció. Es va desenvolupar un Seminari Prospectiu entre els agents més significatius (polítics, directius d’hospitals públics i privats, professionals de la salut, donants financers internacionals…), per tal de clarificar les seves contribucions i construir una base sòlida a partir de la qual poder canalitzar recursos i estimular una cooperació més fructífera cap a la visió estratègica compartida respecte al sistema de salut del país.

Vol saber més? Contacti amb nosaltres: @ Tel.+34.93.415.30.99