Publicacions

Innova dóna a conèixer enfocs organitzatius innovadors que alteren paradigmes habituals o són encara poc coneguts i que són coherents amb la seva proposta.

Aquesta bibliografia inclou articles i llibres de creació pròpia o aliena, així com traduccions i articles de referència que donen suport conceptual a les activitats de l’Institut.

Articles / Llibres de la col·lecció:

Benavent, J. Tasca: processos i contribucions. Eines de millora pels equips d’atenció precoç, “Desenvolupa” la Revista de l’Atenció Precoç, núm 29, 2008.

Carrau Pascual, S. Dilemes professionals de l´atenció directa, Revista CEESC, desembre 2010.

Checkland, P. i Poulter, J. Soft Systems Methodology, método radical para integrar actividades organizativas. Traducció d´Innova, Col·lecció Innovacció Organizativa, Ed. milrazones 2010.

Hoebeke, L. Making Work Systems Better. A practitioner’s Reflections. John Wiley & Sons, 1994.

Roma Vergés, J. Propuestas para un Paradigma Organizativo. “Les Àrees de Serveis Personals: anàlisi del procés i propostes de futur”, CIFA, Patronat Flor de Maig – Diputació de Barcelona. (català / castellano)

Roma Vergés, J. Mitos del Liderazgo: la Responsabilidad Acumulada. Revista Staff Empresarial, n.º 55, Barcelona.

Roma Vergés, J. Organitzar-se versus organització  (català / castellano), Institut Innova.

Roma Vergés, J. Professionals en l’organització, Revista Treball Social (RTS), núm.140, desembre 1995.

Roma Vergés, J. Análisis Multivariable Organizacional, Innova.

Roma Vergés, J. Indagació sobre el Rol Polític Municipal, CIFA Patronat Flor de Maig – Diputació de Barcelona.

Roma Vergés, J. Seminarios Prospectivos: Diseño social para la indagación participativa del futuro   (català / castellano)

Roma Vergés, J. Àmbits del Rol, Espais per al Lideratge: el rol directiu en contexts professionals,  (català / castellano)

Roma Vergés, J. Principios o Mitos del Management y el Liderazgo, Institut INNOVA.

Roma Vergés, J. Adhesión o compromiso, Institut INNOVA.

Roma Vergés, J. Alteritat (i la possibilitat d´innovar). Revista Kav Ofek núm. 12, Israel, desembre 2011. 

Roma Vergés, J. i Carrau Pascual, S. Contribucions a l’exercici de la participació en els PEC, “De Prop”, Revista de política educativa local, núm.15, Diputació de Barcelona, gener 2006.

Roma Vergés, J. i Sierra, D.  La generación de sentido: una cuestión de liderazgo The generation of meaning: a question of leadership, Innova, 2009.

Roma Vergés, J. i Sierra D. Implicacions òbvies i no òbvies de la innovació. Revista COPC, núm.232, novembre 2011.

En destaquem:

Page 2 of 3123