Inici / Aprenentatge experiencial / Connectant Equips, Tasques i Clients: el co-disseny portat a la pràctica

Connectant Equips, Tasques i Clients: el co-disseny portat a la pràctica

16è Seminari | 14-16 de març de 2019 | Barcelona

Quan volem millorar l’organització del treball sembla que hem de conjugar tres factors aparentment oposats: TASQUES, EQUIPS i CLIENTS, que sovint sentim contradictoris.

TASQUES” per a indicar l’accent en l’eficiència i en l’organització de les activitats, l’ús dels recursos, la informació, la qualitat i tot allò que associem al fet productiu.

EQUIPS”, on s’engalzenles tasques i les relacions entre les persones, amb les seves vivències subjectives, els rols i les dinàmiques grupals, que poden dificultar o facilitar l’excel·lència en els resultats organitzatius.

“CLIENTS”, els receptors sensibles –víctimes o beneficiaris sense terme mig- del que produeix l’organització i que sovint la tensionen.

Usualment aquests tres elements es viuen com si plantegessin requisits dicotòmics. Però el seminari acosta als participants a l’experiència d’un altre paradigma:

En una primera part, al taller de producció, seran ells mateixos els que, organitzats en sistemes productius per a donar resposta a la demanda de clients in situ, s’adonaran de la utilitat o la disfunció dels rols jeràrquics, del grau d’informació necessària, de la qualitat de la mateixa, de les diferents maneres d’interpretar la finalitat del sistema de treball, de la relació entre distribució d’activitats i satisfacció de clients i de treballadors, i de com determinades conjuncions d’activitats i persones aporten o no, millores en la qualitat, la quantitat i el cost.

En definitiva, tots aquells aspectes significatius en la millora dels sistemes de treball que els participants faran tangibles a través de la seva experiència en el mateix taller.

Per a això, el taller té tres cicles de producció on els participants podran provar vàries formes organitzatives, dissenyar processos, distribuir funcions, assignar recursos, gestionar la informació, tractar amb clients i veure’n els efectes en els resultats i els aspectes relacionals.

És a dir, podran ser agents del que realment succeeix en un sistema humà de treball quan s’organitza per a produir quelcom, amb tota la seva complexitat.

En una segona part del Seminari, tenen lloc les sessions d’investigació d’aprenentatge en acció, que permeten veure l’aplicació dels aprenentatges a situacions organitzatives o professionals aportades pels propis participants.

El seminari és també un mitjà d’intervenció consultora que s’ha portat a la pràctica en diverses organitzacions per a la millora i innovació dels seus processos de treball (*).

(*) En cas d’estar interessat/da en la seva realització en una organització específica, contacti amb nosaltres.

 

 

El Seminari permet explorar de manera tangible i pràctica entre d’altres…

  • Els efectes de la interacció entre els aspectes socials (relacions, emocions, conflictes, etc.) i els aspectes tecnològics (mitjans, informació, qualitat…etc.) en els resultats de la tasca
  • La necessària coordinació amb altres sistemes de treball d’una mateixa organització
  • La utilitat o disfunció dels rols jeràrquics
  • La incidència de l’estructuració en els rols de treball i les relacions socials
  • El grau d’informació necessària en els equips de treball
  • Els criteris per a un disseny organitzatiu viable i sostenible
  • El dilema entre “planificar” i “actuar” i els seus efectes pràctics
  • La diferència entre responsabilitat i accountability
  • La influència de la imatge “inconscient” del client en els resultats productius

Per a contrastar l’adequació del Seminari a la seva situació professional o ampliar-ne la informació contacti amb:

Sandra Carrau Pascual – Coordinadora del Seminari

Tel: +34.93.415.30.99 o email: innova@innovaccio.net

Vol saber més? Contacti amb nosaltres: @ Tel.+34.93.415.30.99