Innovacció

La innovació és el cor del nostre treball i perspectiva, present a les diverses activitats que desenvolupem des de l’Institut.

Ajudem a persones que impulsen i/o faciliten innovacions en els seus projectes-organitzacions. Aquestes poden anar des d’innovacions tecnològiques (processos de treball, dissenys organitzatius, nous productes pels clients, etc.) fins a nivells més identitaris-existencials (finalitat organitzativa, visió estratègica, rols i itineraris professionals, etc.).

La dinàmica d’interdependència entre tots aquests nivells i àrees organitzatives mostra la complexitat dels processos d’innovació. Quant més profunda i significativa és la innovació en un d’aquests punts, tant més és necessàri un replantejament de les àrees concomitants. Per exemple, establir una relació diferent amb els nostres clients, suposa redefinir els sistemes d’activitats i la seva organització.

Per a obtenir resultats innovadors calen unes condicions contextuals específiques: els “Espais Potencials”. Condicions que permeten contenir emocions intenses, la presa de risc i orientar l’energia cap els resultats desitjats, amb la contribució d’aquelles figures de lideratge que afavoreixin el procés. En definitiva:

Sigui a nivell col·lectiu o individual, l’Institut Innova hi contribueix proposant un acompanyament estructurat en diverses etapes que permet canalitzar aquest procés generatiu. La seva aportació s’orienta específicament a:

  • Deconstruir pràctiques i models organitzatius anquilosats
  • Canalitzar/delimitar les aportacions creatives dels seus membres
  • Fer aflorar les capacitats i potencials que poden afavorir el procés
  • Guiar la transició d’acord amb les finalitats establertes i els resultats i resultants que es van obtenint sobre la marxa

En la nostra experiència acompanyant organitzacions i professionals en programes d’innovació, observem que aquests acaben descobrint moltes més oportunitats que no podien ser aprofitades anteriorment per la limitació de perspectives, models de negoci i/o restriccions identitàries que mantenien l’ordre establert.  

Programes relacionats:

Page 2 of 212