Empresa i família

El Programa d’Acompanyament per Empreses de Propietat Familiar ®, proposa un mitjà per a què els propietaris i directius trobin les millors condicions per assegurar la viabilitat del seus processos de transició i en especial els transgeneracionals.

La viabilitat de l’empresa depèn de la seva capacitat per identificar els trets idiosincràtics, distintius de la pròpia organització, familiar empresarial, que són a l’origen del negoci, dels seus productes o serveis i potser també de la seva forma organitzativa.

La incorporació de nous mètodes managerials i estructures els ha de permetre ser encara més genuïnes. En aquest sentit, el Programa les ajuda a identificar els tres propis diferencials que les ha permès construir el que són fins al moment.

Proposa un procés de treball progressiu que s’estructura al compàs de la seqüència natural i específica que cada una de les organitzacions de naturalesa familiar va seguint en el seu cicle de vida.

A través d’aquest Programa els propietaris i/o directius poden trobar respostes pròpies a cada una de les següents preguntes fonamentals:

  • Que cal fer per què els socis vulguem seguir compartint la propietat?
  • Com podem generar una visió comú de cap a on volem anar?
  • Com acordar aquells temes que ens haurien de servir per a regular les nostres relacions futures i com instrumentalitzar-ho en mitjans com el protocol?
  • Com identificar la vocació i capacitats emprenedores i de management entre les noves generacions i com desenvolupar-les i canalitzar-les?
  • Com establir l’estructura i els criteris de bon funcionament de cada un dels òrgans de governança i executius?