Inici > Aprenentatge experiencial Innovació > Dimensions política, tecno-estructural, social i existencial en els projectes

Dimensions política, tecno-estructural, social i existencial en els projectes

13è Seminari | 18-20 gener 2018 | Barcelona

El Seminari ofereix un aspecte nuclear de la perspectiva d’Innova per treballar amb organitzacions complexes: la Transnovació. Aquesta parteix dels models managerials, organitzatius i polítics dels promotors o facilitadors de processos de desenvolupament com a mapes interns que afavoreixen uns determinats repertoris d’acció i alhora llastren altres possibilitats. Inclouen la comprensió del propi paper en aquests processos, l’organització i la seva estructura, les capacitats necessàries, la relació amb el seu context, les expectatives dels clients i altres stakeholders, les relacions de poder,… i també aspectes més intangibles com les emocions, desitjos, valors i mites entre d’altres.

Si ens adonem de les diferents capes i dimensions existents podem incorporar noves perspectives per abordar un procés de transició.

El Seminari proposa una aproximació innovadora per a dotar-se de maneres de veure i fer més flexibles, creatives i complexes per a crear o fer viables projectes i organitzacions.

finalitat

Identificar els propis models managerials, organitzatius i polítics implícits i els seus efectes en el desenvolupament de projectes o empreses, per tal d’ampliar els repertoris d’acció al canalitzar “resistències”, tot practicant una anàlisi multi-dimensional de l’estat dels projectes.

portadaweb

Director:   JOAN ROMA I VERGÉS

President d’INNOVA. Llic. Psicologia, UAB i Filosofia i Lletres, UB. Master Organizational Development Programme, Centre of Studies of the Person La Jolla, California. Director del Programa “Gestionar la Complexitat Organitzativa: perspectives i metodologies sistèmic-cibernètiques”, Innova. Director del Seminari Internacional “La Vivencia de la Innovación y el Liderazgo en las Organizaciones”, CIPS, Cuba. Membre del “International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations” i del “Organisation for Promoting Understanding of Society”. En el seu treball com a consultor ha contribuït a la implantació de noves formes organitzatives en una gran varietat d’organitzacions públiques i privades. Moltes d’elles amb el comú denominador de crear condicions per afavorir les aportacions creatives i innovadores dels seus membres. A la vegada assessora a diferents polítics i alts directius en el seu rol de lideratge. Dirigeix usualment programes de Transnovació Organitzativa® a diversos països d’Europa, Àfrica i Amèrica.

Coordinadora:  SANDRA CARRAU PASCUAL

Llic. Sociologia, U.B. Barcelona. Postgrau en “Gestió de Recursos Humans i RRII”, IDEC – U.P.F., Barcelona. Coordinadora de Projectes d´INNOVA. Consultora d´organitzacions. Professora del Workshop “Liderazgos en el proceso creativo”, Master Direcció d’Art en Publicitat, U.R.L. Barcelona. Ha estat consultora de varis Seminaris experiencials de lideratge a Cuba, Holanda, Anglaterra i Catalunya. Membre del Staff del Programa d´acompanyament a professionals “Dins i Fora la Institució”, INNOVA. Com a consultora assessora a professionals en el desenvolupament del seu rol i la integració d´equips de treball interdisciplinars.

Consultors: (seran elegits entre les següents persones)

JAUME BENAVENT

Llic. Pedagogia i Master en Direcció de Recursos Humans i Consultoria de Procesos a les  Organitzacions, U.B., Barcelona. The Professional Development Programme, I.O.D., Bèlgica. Consultor del Seminari Internacional “Lideratge, Innovació i Management – experiències en transformació” i del Programa d´acompanyament a professionals “Dins i Fora la Institució”, INNOVA. Ha estat Director del Seminari Internacional “Leadership with Engagement and Accountability at work”, GRN, Holanda. Director de Projectes d´INNOVA. Consultor d´Organitzacions. Com a consultor participa, entre d´altres, en projectes d´innovació organitzativa a través de metodologies participatives especialment a institucions de salut. Dirigeix diversos programes d´ampliació del rol professional i desenvolupament d´equips interns de millora per a organitzacions de serveis.

SANDRA CARRAU PASCUAL

JOAN ROMA I VERGÉS

DAVID SIERRA LOZANO

Llic. Psicologia del Treball i les Organitzacions, i Postgrau en “Recursos Humans i Consultoria a les organitzacions” U.B. Barcelona. Professor del Workshop “Liderazgos en el proceso creativo”, Master Direcció d´Art en Publicitat, U.R.L. Barcelona. Staff del Seminari Internacional “Lideratge, Innovació i Management – experiències en transformació” i del Programa “Transicions Guiades”, INNOVA. Consultor del Seminari “La Vivencia de la Innovación y el Liderazgo en las Organizaciones”, CIPS, Cuba. Soci d´INNOVA. Consultor d´Organitzacions. Com a consultor participa, entre d´altres, en programes de Transnovació Organitzativa a diversos països i Seminaris de creació de Visió estratègica compartida per a empreses públiques i privades.

Per a contrastar l’adequació del Seminari a la seva situació professional o ampliar-ne la informació contacti amb:

Sandra Carrau Pascual – Coordinadora del Seminari

Tel: +34.93.415.30.99 o email: innova@innovaccio.net

Compartir-hoShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Vol saber més? Contacti amb nosaltres: @ Tel.+34.93.415.30.99