Diàlegs/Presentacions

La difusió de temes, enfocs i metodologies al voltant de la innovació social i organitzativa pren forma de conferències, col·loquis, presentacions metodològiques i diàlegs de recerca als quals es pot participar per invitació.

Exemples d´activitats:

  • Diàlegs al voltant del lideratge”. Tenen la finalitat de partir d´experiències de lideratge que reflecteixin l´ús d´aquest concepte en el camp organitzatiu i social per a després generar-ne relfexions, conceptes al voltant de la temàtica.
  • Jornada de diàlegs múltiples: “El lideratge i allò que el fa possible”. Reflexió conjunta en base a una metodologia d´espai obert dedicada a compartir els propis models, teories, experiències, propostes,… sobre el lideratge i viure en l´autogestió del mètode una possibilitat pràctica de lideratge compartit.
  • Jornades d’exploració dels nostres entorns – Canvi de Sentit”, diàlegs compartits en base a la metodologia del Listening Post, en què la suma de les experiències individuals en diferents àmbits i la seva reflexió permeten copsar l´entorn més àmpliament i anticipar possibles tendències de futur.
  • Conferència – col·loqui “Innovació: de la necessitat al desig”. Bases organitzatives per a fer realitat la innovació. Conseqüències pràctiques de les concepcions sobre la innovació. Supostos que la poden fer impossible. Impartida per Joan Roma i David Sierra, Innova.
  • “Els altres: Lideratge i Diversitat”. Diàlegs d’ exploració de la pròpia vivència de la diversitat en situacions quotidianes per a comprendre´n el significat individual i col·lectiu atribuït a aquest concepte i els seus possibles efectes en les accions d´integració.
  • Cicle “Utopies Quotidianes”, diàlegs focalitzats en temàtiques específiques d´actualitat i en base a la metodologia de les Jornades d´Exploració. Amb experts convidats per a introduir cada temàtica. Promogut conjuntament amb l´Ateneu Barcelonès i el suport d´altres entitats.
  • Conferència – col·loqui Família i Empresa. Més enllà del protocol”. La prescripció de solucions estàndar a situacions idiosincràtiques sol causar la pèrdua de l’originalitat que ha contribuït i contribueix a la pervivència de l’empresa. La viabilitat futura també en pot dependre. Impartida per Joan Roma i Jaume Benavent, Innova.
  • Jornada d’exploració dels nostres entorns “Dinàmiques mundials i dinàmiques quotidianes: on som?”. Diàleg conjunt basat en el Listening Post, on compartir diferents experiències del context, reflexionar-hi i generar nous marcs de significat a través del diàleg i anticipar possibles tendències de futur.