Aprenentatges experiencials

Els requisits dels programes que crea i desenvolupa l’Institut Innova reflecteixen la seva concepció de l’aprenentatge i es tradueixen en condicions metodològiques específiques.

En destaquem els següents requisits:

  • Els processos metodològics s’orienten a que els participants apliquin de manera autònoma els descobriments a les seves realitats.
  • Els aprenentatges individuals i col.lectius que tenen lloc en els programes enriqueixen també els sistemes de treball i/o organitzacions de procedència.
  • La generació d’experiència in situ és la via d’aprenentatge bàsica on els participants adquireixen les capacitats necessàries mentre les practiquen i reflexionen sobre la vivència (action learning)
  • El procés d’aprenentatge és únic i contextual per cada participant, essent ell qui guia el procés d’acord amb el sentit que en va fent i la seva experiència prèvia.
  • L’staff consultor gestiona la metodologia, atén al procés tal i com es desenvolupa tot mantenint la direccionalitat en les finalitats preteses.
  • El procés d’adquirir capacitats complexes genera tant sensacions d’avenç com de retrocés en l’aprenentatge, que l’staff consultor té en compte i acompanya amb les diverses metodologies proposades.
  • Es creen unes condicions metodològiques (potential spaces) que permeten posar en pràctica els descobriments, prendre risc, gestionar les emocions que emergeixen i persistir en la seva aplicació.
  • Les persones disposen de capacitats i recursos que en condicions adequades poden eclosionar o ser utilitzades en nous contextos.
  • L’ús de perspectives i metodologies generatives incrementa les potencialitats – individuals i col.lectives – i facilita el descobriment de les ja existents.

Els programes són oberts per a directius, professionals o consultors de procedència organitzativa diversa o es dissenyen específicament per a una organització.  Sovint les empreses i institucions inclouen aquests programes en processos de transició organitzativa com a mitjà per a preparar els seus membres i/o directius en aquests processos.